cesta k vášmu úspechu a nezávislosti

 • späť na
  služby

  Profesionálne zázemie

  Administratívne zázemie – kontrola a spracovanie dojednaných zmlúv a ich evidencia v systéme, flexibilné riešenie intervencií
  Zabezpečenie odborného a povinného vzdelávania - školenia formou e-learningu
  Marketingová podpora
  Právne služby

 • späť na
  služby

  Komplexné produktové portfólio

  Môžete využívať nami zazmluvnené široké portfólio bánk, poisťovní, investičných spoločností, dôchodkových správcovských spoločností a stavebných sporiteľní na trhu.

  Všetky produktové informácie a tlačivá na jednom mieste prostredníctvom informačného systému, vždy
  aktuálne sadzby a podmienky aj počas krátkodobých
  akcií finančných spoločností

 • späť na
  služby

  Garancia nezávislosti

  Garanciu vlastníctva obchodnej štruktúry
  Garanciu vlastníctva kmeňa
  Garanciu nezávislosti v tvorbe štruktúry, voľbe predávaných produktov, stanovení produkčných plánov.

 • späť na
  služby

  Vlastný obchodný model

  Nastavenie vlastnej kariéry pre svojich sprostredkovateľov podľa individualizovaných požiadaviek

 • späť na
  služby

  Informačný systém a online

  Plnohodnotný informačný systém s kompletnou funkcionalitou potrebnou pre výkon sprostredkovateľskej činnosti
  Online uzatváranie poistných zmlúv v neživotnom poistení s automatickým ukladaním do systému
  Sledovanie zaplatenosti zmlúv, tvorba avíz
  Kompletné spracovanie a výplata provízií podľa vami
  zadaných kritérií, generovanie províznych listín

 • Kto sme ?
 • Finančné inštitúcie
 • Obchodní partneri
 • KTO SME?

  Sme profesionálna spoločnosť zaoberajúca sa servisom a poradenstvom v oblasti finančného sprostredkovania.

  Máme všetky registrácie a oprávnenia potrebné k výkonu činnosti sprostredkovania finančných produktov a služieb. FinCo Services, a.s. je moderná spoločnosť, s kompletne vybudovaným zázemím v oblasti IT, v právnej oblasti, back-office a s nadštandardnými podmienkami pre spoluprácu s našimi obchodnými partnermi.

  Spoločnosť vznikla v roku 2002 ako FinCo & Partners, a.s., v roku 2010 sme pri strategickom spojení s Broker Consulting, a.s. zmenili názov na Fin Consulting, a.s. V roku 2015 s rozbehom projektu tzv. broker pool-u sme názov spoločnosti zmenili FinCo Services, a.s. aby sme jasne zvýraznili služby, ktoré budeme ponúkať.

  Chceme byť lídrom v segmente podnikania vo finančnom sprostredkovaní, kde okrem iného ponúkame našim sprostredkovateľom širokú škálu produktov od renomovaných finančných inštitúcií na našom trhu s kompletným servisom potrebným pre výkon sprostredkovateľskej činnosti. Našim cieľom je poskytnúť maximálnu podporu a servis pre profesionálov pri výkone vlastnej obchodnej činnosti.

 • Finančné inštitúcie

  Pri jednaniach s finančnými inšitúciami jednoznačne preferujeme stabilitu, dlhodobú perspektívu, prístup zameraný na klienta. Skúsenosti našich dlhoročných klientov ukazujú, že sa nám darí naplňovať tieto parametre s našimi obchodnými partnermi.

  Výber finančných inštitúcií a jednotlivých produktov

  • Stálym monitorovaním a analýzou trhu sa zaoberá špecializovaný tým odborníkov v našej spoločnosti v spolupráci s riaditeľmi a externými konzultantmi
  • Preferujeme finančné programy, ktoré spĺňajú základné kritériá ako je istota, výnos a celková dlhodobá výhodnosť pre klienta. Súčasne musí byť v súlade s poslaním a stretegickými cieľmi našej spoločnosti.
  • Pri dôkladných analýzach portfólií jednotlivých spoločností posudzujeme nielen aktuálny hospodársky výsledok, ale tiež ich dlhodobú históriu v oblasti financií a trendy prístupu ku klientom. Je pre nás dôležité, aby sme sa zhodli najmä v základných etických princípoch obchodu.

  Naši partneri

  Poisťovne

  • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
  • AXA pojišťovna, a.s.
  • AXA životní pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Basler Lebensversicherungs - AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Basler Sachversicherungs-AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • ČSOB poisťovňa, a.s.
  • Generali Poisťovňa, a.s.
  • Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
  • Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA
  • NN životná poisťovňa, a.s.
  • Komunálna poistovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
  • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • MetLife Europe Insurance Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • NOVIS Poisťovňa, a.s.
  • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • Union poisťovňa, a.s.
  • Uniqa poisťovňa, a.s.
  • Wüstenrot poisťovňa, a.s.

  Bankové a iné úverové spoločnosti

  • Československá obchodná banka, a.s.
  • ČSOB leasing, a.s.
  • Diners club CS, s.r.o.
  • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
  • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
  • Oberbank leasing, s.r.o.
  • OTP Banka Slovensko, a.s.
  • Poštová banka, a.s.
  • Privatbanka, a.s.
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  • Tatra banka, a.s.
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
  • VÚB, a.s.

  Stavebné sporiteľne

  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a s.
  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

  Správcovské spoločnosti a o.c.p.

  • Amundi Asset Management, a.s.
  • AXA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko
  • Conseq Investment Management, a.s.
  • ČP Invest investiční společnost, a.s.
  • European Investment Centre, o.c.p., a.s.
  • Finax, o.c.p., a.s.
  • IAD Investments, správ. spol., a.s.
  • INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
  • Proxenta Finance, o.c.p., a.s.

  Doplnkové dôchodkové sporiteľne

  • AXA d.d.s., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  • Stabilita, d.d.s., a.s.

  Správcovské dôchodkové spoločnosti

  • Allianz- Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • NN Dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Obchodní partneri

  PROFIServis Group, s.r.o.

Sídlo spoločnosti

FinCo Services, a.s.

IČO: 35848979
DIČ: 2021699108
IČ DPH: SK7020000383

Tel: +421 2 2085 0030

E-mail: info@fcservices.sk

FinCo Services, a.s. zapísaný v obchodnom registri 3061/B

Etický kódex  |   Reklamačný poriadok